ด่วน ! ขยายเวลาสรรหาองค์กรภาคเอกชน เป็น คสช.ถึง 11 เม.ย.ศกนี้ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

    คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติขอเชิญชวนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ทำงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ลงทะเบียนเพื่อส่งผู้แทนและเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล ทำงานด้านนโยบายที่คำนึงถึงสุขภาวะของประชาชนเป็นสำคัญ
 
   โดยคณะกรรมการฯ ได้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่ 11 เมษายน ศกนี้
 
   •    ต่างจังหวัดลงทะเบียนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
 
   •    กรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
   ท่านสามารถสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้
-    กลุ่มที่ดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิก
-    กลุ่มอาสาสมัคร จิตอาสา หรือรณรงค์เผยแพร่
-    กลุ่มด้านการแพทย์และสาธารณสุข
-    กลุ่มพัฒนาพื้นที่ชุมชน
-    กลุ่มพัฒนาชุมชน สังคม นโยบายสาธารณะ พิทักษ์สิทธิมนุษยชน การศึกษา ศาสนา หรืออื่นๆ 
 
   ดูรายละเอียดและDOWNLOAD ใบสมัครที่ กดที่นี่  http://www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=articl...

    สอบถามโทร 02-832-9025
 
   

งานสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-590-2307

รูปภาพ
หมวดหมู่ข่าว