คลองเตยโมเดล, ศูนย์พักคอย, พลังพลเมืองตื่นรู้, สู้ภัยโควิด-19 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content