เปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เปรียบเทียบราคา จ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสื่อสารสังคมเพื่อการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560-2562

สอปร.หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ โครงการสื่อสารสังคมเพื่อการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัดเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560-2562 ” เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2560 – 14 กันยายน 2560 (ระยะเวลา 11 วัน) และกำหนดเปิดซองเปรียบเทียบราคาในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 10 ชั้น สถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 126/146 ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เปรียบเทียบราคา จ้างบริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคา จ้างบริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 (ระยะเวลา 11 วัน) และกำหนดเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

เปรียบเทียบราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล “ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล “ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 (ระยะเวลา 11 วัน) และกำหนดเปิดซองเปรียบเทียบราคาในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 4 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

เปรียบเทียบราคา จ้างสร้างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคา จ้างสร้างเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 (ระยะเวลา 11 วัน) และกำหนดเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 3 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

เปรียบเทียบราคา จ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคา จ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 (ระยะเวลา 11 วัน) และกำหนดเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

เปรียบเทียบราคา จ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอ จากรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน เฟส 2

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเปรียบเทียบราคา จ้างผลิตรายการโทรทัศน์และคลิปวิดีโอ จากรายการโทรทัศน์ ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน เฟส 2 เพื่อเผยแพร่ลงเว็ปไซต์สำนักงานฯ ให้ผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2560 (ระยะเวลา 10 วัน) และกำหนดเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุชน 2 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

Subscribe to เปรียบเทียบราคา