คลังข้อมูล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

งานจัดจ้างปรับปรุง ระบบคลังข้อมูล 20/04/59

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างปรับปรุง ระบบคลังข้อมูลแบบเปิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมฯ ด้วยวิธีตกลงราคา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

Subscribe to คลังข้อมูล