วาระสำคัญ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เปิด 6 วาระสำคัญ บนเวที สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗พ.ศ.๒๕๕๗จัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ธ.ค.

Subscribe to วาระสำคัญ