ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา จ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 11/2560 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 1 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเปิดซองเสนอราคา ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว