ประกาศยกเลิก จัดจ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic โดยวิธีเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 11/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวทำให้ไม่เกิดความแข่งขันราคาเป็นธรรม และการจ้างผลิตชุดแนะนำงาน สช. รูปแบบ inforgraphic ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงเห็นควรยกเลิกการเปรียบเทียบราคาครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว