ราคากลางและ TOR ของงานจัดจ้างดำเนินงานที่ปรึกษา(ผู้เชี่ยวชาญ) ด้านวิชาการ งานด้านต่างประเทศ การประสานงานกับหน่วยงานองค์กรด้านสุขภาพและอื่นๆ 29/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดจ้างดำเนินงานที่ปรึกษา(ผู้เชี่ยวชาญ) ด้านวิชาการ งานด้านต่างประเทศ การประสานงานกับหน่วยงานองค์กรด้านสุขภาพและอื่นๆ
ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา (ซึ่งมีวงเงินเกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว