ประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้าง จัดจ้างประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างถ่ายทำและบันทึกภาพวีดีโอและตัดต่อลำดับภาพวีดีโอ 05/10/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดจ้างถ่ายทำและบันทึกภาพวีดีโอและตัดต่อลำดับภาพวีดีโอ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา กำหนดยื่นซองเปรียบเทียบราคา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559และเปิดซองเปรียบเทียบราคา ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ตามเอกสารเปรียบเทียบราคาเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 2 กันยายน 2559 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการจัดหาได้ดำเนินการ เปิดซองส่วนที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เพื่อประกาศผลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2559 กับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว