ราคากลางและ TOR ของงานทำข้อมูลรายงานสถานการณ์สุขภาพ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีตกลงราคา 29/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดจ้างทำข้อมูลรายงานสถานการณ์สุขภาพ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีตกลงราคา โดยการลงเผยแพร่ราคากลางด้วยวิธีตกลงราคาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 กย – 1 ตค.2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ
หมวดหมู่ข่าว