เปิดสิทธิ ประกันสุขภาพภาครัฐ 3กองทุน'เหมือน-ต่าง' | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...สำรองจ่ายใน 30 หน่วยบริการ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมนี้ ก่อนจะขยายทั่วประเทศภายในปี 2559 งานนี้แม้จะไม่ได้ตรงตามข้อเรียกร้องทั้งหมด แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ สปส.ขยับ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในระบบสุขภาพ 3 กองทุนภาครัฐ เมื่อเทียบกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประเด็นความเท่าเทียมในระบบสุขภาพภาครัฐของ 3 กองทุน ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสิทธิ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (618)

รูปภาพ
เอกสารแนบ