แพทย์มธ.เตรียมเปิดศูนย์ธรรมรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท เลขานุการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยถึงการจัดตั้ง ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ รองรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ว่า การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายภายในศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์จะอยู่ในรูปแบบกึ่งบ้านกึ่ง โรงพยาบาล เป็นศูนย์บำบัดที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านและโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการบรรเทาทุกข์ของญาติ ตลอดจนสร้างความ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (479)

รูปภาพ
เอกสารแนบ