หนุนปรับสิทธิสุขภาพเท่าเทียมทั้ง3กองทุน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (ไฮแทป-HITAP) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา HITAP ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เข้าให้ข้อมูลและความเห็นต่อการจัดทำ สิทธิประโยชน์พื้นฐานด้านสุขภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสาธารณสุข...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (411)

รูปภาพ
เอกสารแนบ