วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ เสนอ'กลไกกลาง'ลดเหลื่อมล้ำ3กองทุนสุขภาพภาครัฐ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     หมายเหตุ- ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาด้านหลักประกันทางสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) วิเคราะห์ปัญหาของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ที่ดำเนินมากว่า 10 ปี พบว่ายังมีเหลื่อมล้ำกับกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม จึงได้เสนอให้มี กลไกกลาง ลดปัญหาดังกล่าว มองบัตรทองที่ใช้มากว่า 10 ปี เรามาถูกทางแล้ว ในแง่ที่ว่าเป็นการให้สวัสดิการคนไทย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (426)

รูปภาพ
เอกสารแนบ