สุขสาธารณะ: มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่8 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     จิตสาธารณะ...ชนะเสมอ ประโยคๆนึง ที่ผมคิดว่าสะท้อนคุณค่าของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เสียสละทุกอย่าง อุทิศ ทั้งแรงกาย เวลา และความสามารถ มาสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพดีๆให้พวกเรา...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด (475)

รูปภาพ
เอกสารแนบ