แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ฯ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

หลักการง่ายๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพทุกคน สามารถทำได้ แค่คำนึงถึงแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เพียงเท่านี้ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ก็จะไม่เป็นภัยที่ใกล้ตัว