Covid-19

เชื้อ COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือโดยกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันโดยทั่วไป เชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่แปดเปื้อนเชื้อโรคได้ อยู่ได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาด หากใช้มือสัมผัสสิ่งของแล้วนำมาแตะบริเวณหน้า หรือหยิบอาหารเข้าปาก สามารถติดเชื้อได้เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง จึงควรต้องระมัดระวัง ทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจแปดเปื้อนบ่อยๆ และล้างมือบ่อยๆ

อินโฟกราฟิก

ไฟล์เอกสาร

จดหมายเปิดผนึกรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 2
รวมพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด
ประกาศสำนักงาน ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม
ประกาศสำนักงาน (ฉบับที่ 1)