ข่าว คสช

   กรรมการทบทวนธรรมนูญฯพร้อมเสนอ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 25 มีนาคมนี้ เร่งเคาะเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาต่อไป...

...ใจความว่า ตามที่สภาเภสัชกรรมและองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ได้มีการคัดค้านการเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ซึ่งเป็นร่างที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยา (...

...การป้องกันสาธารณภัย โรงพยาบาล ที่อยู่อาศัยไม่ต้องรอให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ สามารถหาเอกชนมารับดำเนินการล่วงหน้าได้เลย องค์กร บุคคล และเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ...

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจ้างบริหารจัดการเวที สช. เจาะประเด็น ประจำปี 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

   กระบวนการทำงานที่เรียกว่า “ขาเคลื่อน” คือการผลักดันประเด็นที่เป็น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตลอด ๘ ปี มีรวมกันถึง ๖๙ มติ ให้เดินหน้าและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม...นับเป็นหัวใจสำคัญ ของกระบวนการสมัชชาฯ
 
   ในจำนวน ๖๙ มติดังกล่าว...

“ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน เมื่อเราต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารเคมี ต้องการให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ได้กินของที่ปลอดภัย จึงได้วางแผนปลูกพืชผัก ไม้ผลทุกชนิดที่ตัวเราและครอบครัวชอบไว้กินเอง...

...เข้าถึงง่าย เมื่อเห็นก็อาจจะอยากรู้อยากลอง" นายคำรณ กล่าว นายคำรณ กล่าวอีกว่า เมื่อมีการตรวจสอบแล้วเจอการขายเบียร์ในรูปแบบดังกล่าวอาจต้องเสนอเป็นนโยบายการจำกัดการแปรรูปแอลกอฮอล์กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน ต้นแบบสร้างสังคมสุขภาวะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

    เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๒ “ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ...

ทุกวันนี้คนเรามักจะระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะกระแสเรื่องสุขภาพ ดูได้จากการเลือกรับประทานอาหาร ที่ไม่คำนึงถึงความอร่อยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นเรื่องประโยชน์และไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายด้วย อย่างไรก็ตาม...

สธ.เปิดวอร์รูมศึกษาผลกระทบทีพีพี หวั่นมีปัญหาด้านสาธารณ สุข-ระบบสุขภาพไทย พร้อมเตรียมมาตรการรองรับหากไทยเข้าร่วม เมื่อวันอาทิตย์ มีความคืบ หน้าการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิ ฟิก (TPP)...

สธ.เผยสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ยกว่า 300 รายต่อเดือน รองจากญี่ปุ่น สวีเดน และสแกนดิเนเวีย ส่วนใหญ่พบอยู่ในวัยทำงานอายุ 20-50 ปี สาเหตุหลัก "ผิดหวังความรัก-ปัญหาครอบครัว-หนี้สิน-เครียดเรื่องงาน" ระบุใช้วิธีผูกคอมากสุด เพียง 2...

หน้า