ข่าว คสช

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจ้างประสานงานและบริหารจัดการ การจัดสื่อมวลชนสัญจร ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

   มหาวิทยาลัยลอนดอนร่วมมือกับนักวิชาการไทย วิจัยปัญหาระบบสุขภาพ พบความเสี่ยงขาดแคลนพยาบาลนับหมื่นคน เสนอ ๔ แนวทางแก้ปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษา การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์ การให้ทุนการศึกษา...

   ถือว่าได้เป็นครั้งแรก...สำหรับ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือ คจ.สช.ชุดใหม่ล่าสุด ที่ประชุมร่วมกันอย่างคึกคัก เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
 
   โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ในฐานะประธาน คจ.สช.คนล่าสุด พร้อมด้วย นพ...

   ที่ประชุม คมส. ซึ่งมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ยังมีการพิจารณาเรื่อง “มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ซึ่งเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
   โดย นพ.ปรีชา...

   เรียกว่าเดินหน้าในทุกๆ มิติ ... สำหรับ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๘ ครั้ง ที่ผ่านมา บวกลบคูณหารแล้วมีจำนวน ๖๙ มติ โดยกลไกขับเคลื่อนมติที่เรียกว่า “คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” หรือ คมส. ที่มี ศ....

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

มีเอกสารให้ Download จำนวน 2 ชิ้นเอกสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

กรุงเทพฯ * แพทย์เผยผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเข้าถึงการรักษา 3 ระบบกองทุนสุขภาพเพียงแค่ 2 พันคน จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศไทย 6 พันคน แนะผู้มีอาการรุนแรงเลือดออก ควรฉีดยาแฟกเตอร์เองที่บ้าน ให้ผลการรักษาที่ดีกว่า พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์...

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข(กมธ.สธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.สมุนไพรแห่งชาติ ขณะนี้แล้วเสร็จ 90% คาดว่าภายในเดือนมี.ค.นี้...

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รวมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน...

...ผู้ที่สนใจติดตามข่าวการสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่สำคัญกลับเป็นสัปดาห์หนึ่งก่อนหน้าการลงนาม TPP วันที่ 27 ม.ค. ซึ่งเป็นวันลงนามรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการ ไทยญี่ปุ'น...

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องสุขภาพ ทั่วโลกให้ความสนใจในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับ หลายหน่วยงาน เช่น สปสช. สสส. สวรส. สช. เป็นต้น...

หน้า