ข่าว คสช

   การประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ที่มี อ.เจษฎา มิ่งสมร เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการสรุปประเด็นครั้งสุดท้าย ก่อนบรรจุเข้าสู่วาระ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘...

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่า สธ.จะแจกยาสามัญประจำบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้เขตสุขภาพแห่งละ 8,000 ชุด ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง...

   การจัด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ดำเนินการมาแล้ว ๗ ครั้ง เรียกได้ว่าผ่านร้อน ผ่านฝน ผ่านหนาว มาจนถึงปีนี้ นับเป็นครั้งที่ ๘
 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ...

     เชียงใหม่: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี สร้างผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของประชาชน ระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจอย่างมหาศาล การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจึงมีความจำเป็น...

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล นพ.อำพลจินดาวัฒนะ และ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ร่วมงาน...

     นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพ กล่าวว่า คณะกรรมการได้ศึกษาวิจัย โดยนำแนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมและไม่เกินจำเป็น ซึ่งมีการรวบรวมความรู้จากทั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ ราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ...

     ...และอเมริกากลางปนเปื้อนจีเอ็มโอ หรือในปี 2554 จีนตรวจพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอของข้าวที่ส่งออกจากจีนไปสวีเดน เยอรมนี นิวซีแลนด์ ทำให้จีนส่งออกลดลงมาก ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย...

   สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หนุนการจัดทำแนวทางมาตรฐานในการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน” โดยมีกระทรวงสาธารณสุข...

     ไบโอไทยยัน 9 ธ.ค.ตบเท้าร้องนายกฯ ค้าน กม.จีเอ็มโอ รมว.สธ.เผยออกมาเพื่อปกป้องคนไทย เลขาธิการ อย.ยันคุมเข้มติดฉลาก ประเมินความปลอดภัยอาหารจากพืชและสัตว์จีเอ็มโอก่อนขึ้นทะเบียน หลังจากเกิดความขัดแย้งทางความคิด กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.)...

     ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ เลขาธิการสภาเภสัชกรรม เสนอแนวทางบริหารจัดการยา โดยควรให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่จัดซื้อยาบัญชี จ.2 รวมทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ...

     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระดมเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน เรื่อง การประเมินผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบภายใต้แนวคิดความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 1 ได้มีการจัดประชุมคู่ขนาน หัวข้อ "...

     ...ยอมรับว่าบางข้อมูลอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด อย่างเรื่องหนู ยังมีความเห็นต่างในเรื่องจีเอ็มโอ แต่ก็ไม่ใช่ผิดทั้งหมด อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยืนยันว่า ไม่เห็นด้วย และขอคัดค้าน เพราะแม้ข้อมูลในเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพอาจจะยังไม่ชัดเจน...

หน้า