ข่าว คสช

   กระบวนการทำงานที่เรียกว่า “ขาเคลื่อน” คือการผลักดันประเด็นที่เป็น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตลอด ๘ ปี มีรวมกันถึง ๖๙ มติ ให้เดินหน้าและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม...นับเป็นหัวใจสำคัญ ของกระบวนการสมัชชาฯ
 
   ในจำนวน ๖๙ มติดังกล่าว...

“ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน เมื่อเราต้องการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารเคมี ต้องการให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ได้กินของที่ปลอดภัย จึงได้วางแผนปลูกพืชผัก ไม้ผลทุกชนิดที่ตัวเราและครอบครัวชอบไว้กินเอง...

...เข้าถึงง่าย เมื่อเห็นก็อาจจะอยากรู้อยากลอง" นายคำรณ กล่าว นายคำรณ กล่าวอีกว่า เมื่อมีการตรวจสอบแล้วเจอการขายเบียร์ในรูปแบบดังกล่าวอาจต้องเสนอเป็นนโยบายการจำกัดการแปรรูปแอลกอฮอล์กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)...

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ชุมชน ต้นแบบสร้างสังคมสุขภาวะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

    เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติที่ ๒ “ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ...

ทุกวันนี้คนเรามักจะระมัดระวังการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะกระแสเรื่องสุขภาพ ดูได้จากการเลือกรับประทานอาหาร ที่ไม่คำนึงถึงความอร่อยเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นเรื่องประโยชน์และไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายด้วย อย่างไรก็ตาม...

สธ.เปิดวอร์รูมศึกษาผลกระทบทีพีพี หวั่นมีปัญหาด้านสาธารณ สุข-ระบบสุขภาพไทย พร้อมเตรียมมาตรการรองรับหากไทยเข้าร่วม เมื่อวันอาทิตย์ มีความคืบ หน้าการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิ ฟิก (TPP)...

สธ.เผยสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ยกว่า 300 รายต่อเดือน รองจากญี่ปุ่น สวีเดน และสแกนดิเนเวีย ส่วนใหญ่พบอยู่ในวัยทำงานอายุ 20-50 ปี สาเหตุหลัก "ผิดหวังความรัก-ปัญหาครอบครัว-หนี้สิน-เครียดเรื่องงาน" ระบุใช้วิธีผูกคอมากสุด เพียง 2...

"ประชารัฐ" เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หมอพลเดช ย้อนเล่าที่มาของคำว่า ประชารัฐ ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2544 ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ชูนโยบายใหญ่ 2 เรื่องที่โดนใจประชาชน นอกจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ "30 บาทรักษาทุกโรค" แล้ว...

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ขับเคลื่อน ระบบสุขภาพอำเภอและนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559...

   คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เร่งวางแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พัฒนาแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยงกลไกการทำงานสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น โดยใช้กลไกสมัชชาสุขภาพ พร้อมคัดเลือก ‘หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ’...

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร ฉบับใหม่...

หน้า