ข่าว คสช

พิธีเปิดงานวิชชาการ 9 ปี สช.

   เปิดม่านการประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. ทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังปฏิรูประบบสุขภาพ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำนโยบายรัฐบาลชุดนี้เดินหน้า ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน มองแนวทางสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จะช่วยปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตย...

     หากชุมชนใดร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดี ประชาชนที่นั่นมีความผาสุกเสมอ....ความจริงที่เราสัมผัสได้ที่ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เมื่อได้ชื่อว่าเป็นคนแสงสว่าง ชาวบ้านร้านตลาด หรือข้าราชการสังกัดน้อยใหญ่ ต่างพร้อมใจกันทำงานด้วยจิตสำนึกสาธารณะ...

สัมภาษณ์การจัดงานวิชชาการ 9ปี

   นพ.มงคล เผยการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย หนุนภาคประชาชนตื่นตัวครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนและออกแบบนโยบายสาธารณะได้ตรงกับความต้องการ พร้อมจัดประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. วันที่ 10-12 มิ.ย.นี้ หวังแลกเปลี่ยนบทเรียน สร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง...

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ห่วงการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ บางเรื่องที่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงมีมติให้ปรับกลไกการทำงาน ตั้ง รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน เน้นประสานการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนต่างๆ ในสังคมร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ...

   สช. พร้อมจัดประชุมวิชชาการครั้งใหญ่ ในโอกาสครบ ๙ ปี "ปฏิรูประบบสุภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย" วันที่ ๑๐-๑๒ มิ.ย.นี้ ที่ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เชิญ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษณ์ และ ศ.ธีรยุทธ บุญมี ร่วมปาฐกถาบนเวที...

     รอยยิ้มใสๆ ของชาว อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปรากฎขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา หลังผู้คนในชุมชนทั้ง 12 ตำบล ร่วมจิตร่วมใจกันยกร่าง ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น ขึ้นมา และประกาศเป็นพันธะสัญญา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552...

     ความสุขพื้นฐานอย่างหนึ่งของสังคม คือ การที่ผู้คนในชุมชนต่างมีสุขภาวะที่ดี ตลอดช่วง 5 ปีของการใช้ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งก่อกำเนิดตามเจตนารมย์ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มุ่งหมายให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต ทั้งทางกาย จิต...

สกู๊ปหน้า1: ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประเทศไทยกับ “การปฏิรูประบบสุขภาพ”…ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า ในขณะนี้ระบบสุขภาพของประเทศเรา...

คอลัมน์ เฮดไลน์:  คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความจริงแล้วต้องยอมรับว่า คำสั่งย้ายฟ้าผ่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณาสุข ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีการทำงานไม่สนองนโยบายรัฐบาล และ รมว. สาธารณสุข...

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าภายในปี 2568 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประเด็นที่น่าห่วงคือ ผู้สูงอายุที่สุขภาพทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ตามวัยมีจำนวนมากขึ้น...

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทวิป กิตยาภรณ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาระบาดวิทยา
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้...

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หนุนกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างประเทศจับมือทุกฝ่ายเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ รับมือโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาวะประชาชนจากยุคโลกไร้พรมแดน
 
   เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘...

หน้า