ข่าว คสช

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ของงานจ้างถ่ายทำ บันทึกภาพวิดีโอ และตัดต่อลำดับภาพวิดีโองานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)...

หน้า