สื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือ เครือข่ายบ้านเรียน ทางเลือกและอิสระในการจัดการศึกษา
หนังสือ ดนตรียิ้มละไม จังหวะธรรมชาติ จังหวะชีวิต
หนังสือ ดูละคร แล้วย้อนดูชุมชน ละครเพื่อการพัฒนา
หนังสือ งานที่นำไปสู่อิสรภาพ การเรียนรู้สู่อิสระ
หนังสือ ไม่ใช่แค่กาแฟ...แต่คือ “การอยู่ร่วม”
หนังสือ โรงเรียนความสุขที่บ้านเกิด ชุมชนบ้านไสต้นทง
หนังสือ พุทธิกา อาสาข้างเตียง เผชิญความตายอย่างสงบ
หนังสือ คุณยาย&เดอะแก๊ง จาก “แก๊งกวนเมือง” สู่ ...
หนังสือ การพัฒนาชีวิตแรงงานนอกระบบ ช่วยกันดีกว่านั่งดู
หนังสือ หมอม้ง นักสู้สองวัฒนธรรม แพทย์คนแรก...
หนังสือ ครูซอสอนชีวิต ครูซอดอยนางกับเยาวชนดนตรีพื้นบ้าน
หนังสือ ในน้ำไม่มียา ในนามีอิสระ กลุ่มนาวิลิต...

หน้า